söndag 27 augusti 2023

Känner du till begreppet "Intellektuell ödmjukhet" och sätten du kan vara biased på?

Läste tidningen "Modern psykologi" genom Readly

Under semestern när jag var på Facebook så fick jag återkommande reklam för Readly, en prenumerationstjänst för olika typer av tidningar (7000+ magasin och dagstidningar skriver de på hemsidan). Till slut tänkte jag att det var värt att testa en gratismånad för att se vad det är. Har inte gjort nån riktig utvärdering av vad jag tycker än, men skulle jag redan vara prenumerant på nån av tidningarna så verkar utbudet man får för 119:- månaden som ett kap! Serietidningarna var dock svårlästa på mobilen, det blir för smått...

Hur som helst, i tidningen "Modern psykologi" (det kombinerade sommarnumret 4 och 5, 2023) så hade de en artikel av Sara Hammarkrantz om "Intellektuell ödmjukhet", vilket var ett nytt begrepp för mig, som jag tyckte var intressant. Hon skriver bland annat:

Att vara intellektuellt ödmjuk handlar om att vara öppen för nya perspektiv, idéer och information från andra - och att vara villig att ompröva sina egna åsikter och tankar.

Mark Learys, forskare och professor i psykologi och neurovetenskap vid Duke University definierar det som:

I vilken utsträckning människor kan erkänna att deras övertygelser kan vara fel.

Vad kan hända då, om den intellektuella ödmjukheten hos befolkningen är låg? Fredrik Livheim, psykolog och forskare i klinisk neurovetenskap säger:

Vi behöver växla upp vår förmåga globalt att hantera komplexitet och många perspektiv. Annars kommer fler och fler att ta till coping-strategier i form av förenklade världsbilder, svart-vitt tänkande och polarisering. Vi kommer se mer av Trumpism, konflikter och att folk söker sig till starka-ledare-med-enkla-sanningar.

Bias

Artikeln nämner att en sak som ställer till det för oss när vi tänker är olika typer av bias, bland annat nämner de Overconfidence bias (the tendency to overestimate our knowledge and abilities in a certain area). I samband med det tar de upp ett exempel om en studie som gjordes på larmcentralen 112 där man tagit hjälp av AI för att hitta orsaken till varför operatörerna och de inringande ibland missade att den drabbade personen fått hjärtstillestånd. När en larmfunktion utifrån detta skapades och installerades så ignorerade personalen ändå varningarna från larmet eftersom de tyckte att de själva var bättre på att avgöra den drabbades tillstånd. Tyvärr gavs ingen referens till studien och jag har inte lyckats hitta någon information om den annat än innan den genomfördes "Snart införs AI-stöd för medicinska vårdbedömningar på 112".  

Det här fick mig att tänka på en lista med 50😱olika typer av bias som jag sett swisha förbi i mitt flöde förut. Ett sätt att bli mindre biased är att lära sig om olika bias och reflektera över om man fallit i någon av tankefällorna. 50 stycken känns som många att hålla reda på, men jag tänkte att det här inlägget ska hjälpa mig att sätta mig in i några i taget.

På sidan titlemax.com kan du hitta nedanstående lista i text, men de har också en bildversion av samma lista där varje bias har ett förtydligande exempel, vilket jag tycker gör rätt mycket för förståelsen.

Två exempel på bilder av bias med förtydligande exempel 

50 Types of Common Cognitive Biases

 1. Fundamental Attribution Error: We judge others on their personality or fundamental character, but we judge ourselves on the situation.
 2. Self-Serving Bias: Our failures are situational, but our successes are our responsibility.
 3. In-Group Favoritism: We favor people who are in our in-group as opposed to an out-group.
 4. Bandwagon Effect: Ideas, fads, and beliefs grow as more people adopt them.
 5. Groupthink: Due to a desire for conformity and harmony in the group, we make irrational decisions, often to minimize conflict.
 6. Halo Effect: If you see a person as having a positive trait, that positive impression will spill over into their other traits. (This also works for negative traits.)
 7. Moral Luck: Better moral standing happens due to a positive outcome; worse moral standing happens due to a negative outcome.
 8. False Consensus: We believe more people agree with us than is actually the case.
 9. Curse of Knowledge: Once we know something, we assume everyone else knows it, too.
 10. Spotlight Effect: We overestimate how much people are paying attention to our behavior and appearance.
 11. Availability Heuristic: We rely on immediate examples that come to mind while making judgments.
 12. Defensive Attribution: As a witness who secretly fears being vulnerable to a serious mishap, we will blame the victim less if we relate to the victim.
 13. Just-World Hypothesis: We tend to believe the world is just; therefore, we assume acts of injustice are deserved.
 14. Naïve Realism: We believe that we observe objective reality and that other people are irrational, uninformed, or biased.
 15. Naïve Cynicism: We believe that we observe objective reality and that other people have a higher egocentric bias than they actually do in their intentions/actions.
 16. Forer Effect (aka Barnum Effect): We easily attribute our personalities to vague statements, even if they can apply to a wide range of people.
 17. Dunning-Kruger Effect: The less you know, the more confident you are. The more you know, the less confident you are.
 18. Anchoring: We rely heavily on the first piece of information introduced when making decisions.
 19. Automation Bias: We rely on automated systems, sometimes trusting too much in the automated correction of actually correct decisions.
 20. Google Effect (aka Digital Amnesia): We tend to forget information that’s easily looked up in search engines.
 21. Reactance: We do the opposite of what we’re told, especially when we perceive threats to personal freedoms.
 22. Confirmation Bias: We tend to find and remember information that confirms our perceptions.
 23. Backfire Effect: Disproving evidence sometimes has the unwarranted effect of confirming our beliefs.
 24. Third-Person Effect: We believe that others are more affected by mass media consumption than we ourselves are.
 25. Belief Bias: We judge an argument’s strength not by how strongly it supports the conclusion but how plausible the conclusion is in our own minds.
 26. Availability Cascade: Tied to our need for social acceptance, collective beliefs gain more plausibility through public repetition.
 27. Declinism: We tent to romanticize the past and view the future negatively, believing that societies/institutions are by and large in decline.
 28. Status Quo Bias: We tend to prefer things to stay the same; changes from the baseline are considered to be a loss.
 29. Sunk Cost Fallacy (aka Escalation of Commitment): We invest more in things that have cost us something rather than altering our investments, even if we face negative outcomes.
 30. Gambler’s Fallacy: We think future possibilities are affected by past events.
 31. Zero-Risk Bias: We prefer to reduce small risks to zero, even if we can reduce more risk overall with another option.
 32. Framing Effect: We often draw different conclusions from the same information depending on how it’s presented.
 33. Stereotyping: We adopt generalized beliefs that members of a group will have certain characteristics, despite not having information about the individual.
 34. Outgroup Homogeneity Bias: We perceive out-group members as homogeneous and our own in-groups as more diverse.
 35. Authority Bias: We trust and are more often influenced by the opinions of authority figures.
 36. Placebo Effect: If we believe a treatment will work, it often will have a small physiological effect.
 37. Survivorship Bias: We tend to focus on those things that survived a process and overlook ones that failed.
 38. Tachypsychia: Our perceptions of time shift depending on trauma, drug use, and physical exertion.
 39. Law of Triviality (aka “Bike-Shedding”): We give disproportionate weight to trivial issues, often while avoiding more complex issues.
 40. Zeigarnik Effect: We remember incomplete tasks more than completed ones.
 41. IKEA Effect: We place higher value on things we partially created ourselves.
 42. Ben Franklin Effect: We like doing favors; we are more likely to do another favor for someone if we’ve already done a favor for them than if we had received a favor from that person.
 43. Bystander Effect: The more other people are around, the less likely we are to help a victim.
 44. Suggestibility: We, especially children, sometimes mistake ideas suggested by a questioner for memories.
 45. False Memory: We mistake imagination for real memories.
 46. Cryptomnesia: We mistake real memories for imagination.
 47. Clustering Illusion: We find patterns and “clusters” in random data.
 48. Pessimism Bias: We sometimes overestimate the likelihood of bad outcomes.
 49. Optimism Bias: We sometimes are over-optimistic about good outcomes.
 50. Blind Spot Bias: We don’t think we have bias, and we see it others more than ourselves.

Så nu har du också material för att passa på att lära dig om bias och öka din intellektuella ödmjukhet en aning 😃

söndag 20 augusti 2023

Windows 11 update hijacks the Print Screen button (from Lightshot)

If you install the Windows 11 update KB5025310 your print screen button will be assigned to the Snipping Tool in Windows. I have the screen capturing tool Lightshot installed and listening to the print screen button, but now Windows 11 hijacked it. Here's how you stop Windows Snipping Tool to listen to the print screen button.

Open "Accessibility keyboard settings"


Set "Use the Print screen key to open Snipping Tool" to "Off"
Done!

One thing I like about Lightshot compared to the Snipping Tool is that after you've selected the area to copy it is possible to resize and move that area, which is really handy if you're doing precision work. It also lets you add text, lines, arrows, boxes and freehand drawings on the copy.

onsdag 9 augusti 2023

Do you know the difference between a Fake, a Spy, a Stub, a Dummy and a Mock when writing unit tests?

Published at last

Below is a post draft that I wrote in the summer of 2017 but for reasons I don't remember it has stayed as a draft since then. 

Now, in the summer of 2023 I'll just add Martin Fowler's summary of the test doubles in the book "xUnit Test Patterns" copied from https://martinfowler.com/bliki/TestDouble.html (which I think is a great summary) and publish it.

 • Dummy objects are passed around but never actually used. Usually they are just used to fill parameter lists.
 • Fake objects actually have working implementations, but usually take some shortcut which makes them not suitable for production (an InMemoryTestDatabase is a good example).
 • Stubs provide canned answers to calls made during the test, usually not responding at all to anything outside what's programmed in for the test.
 • Spies are stubs that also record some information based on how they were called. One form of this might be an email service that records how many messages it was sent.
 • Mocks are pre-programmed with expectations which form a specification of the calls they are expected to receive. They can throw an exception if they receive a call they don't expect and are checked during verification to ensure they got all the calls they were expecting.

The old draft

Do you know the differences between Fake, Stub and Mock when writing unit tests? I thought I did, and was about to write some kind of guide to use at work, but thought I'd do a little bit of research first to be sure to get the details correct. After reading on different pages I became more and more confused, until I found this page http://xunitpatterns.com/Test%20Double.html, that I think describes the types and their differences in a clear way that probably can be useful for us.

The page is on a webified version of the book xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code that seem to be a great book that I have missed out on up until now.


When you know the differences between the types, then you might want to read more about how to choose between them according to Mark Seeman here: Mocks for Commands, Stubs for Queries

In his post Mocks Aren't Stubs, Martin Fowler also explains the difference between stubs and mocks and investigates pros and cons of the classicist and mockist way of writing your tests.


So, something that I thought I already knew and I could write about in an hour or so, ended in hours of research and a post with links... keeping it DRY :)

lördag 5 augusti 2023

Skapa en AI-modell som styr en bil i AWS DeepRacer

AWS DeepRacer

AWS DeepRacer är tjänst i Amazons moln. Med hjälp av den tjänsten kan du träna upp en maskininlärningsmodell med förstärkningsinlärning så den kan köra en bil i skala 1:18 på en virtuell eller riktig bana. Modellen kan du sedan anmäla till olika tävlingar.


Som IT-konsult på Knowit hakade jag på möjligheten att prova på DeepRacer när Knowit skapade sin egen interna tävling där deltagarna fick generöst med fria modellträningstimmar. I det här inlägget tänkte jag visa lite hur tjänsten ser ut när man skapar sin modell. I ett eventuellt framtida inlägg är min plan att visa hur det ser ut när modellen tränas.

Skapa en modell

När man loggat in i Amazons molntjänst så listas de senaste tjänsterna man använt. För att komma in på AWS DeepRacer så klickar man på den länken.Väl inne i tjänsten så får man upp menyn i bilden nedan. För att skapa en modell så går man till "Your models".


Här listas de modeller man skapat tidigare. Eftersom jag provat mig fram en hel del så har jag en del modeller liggande redan. På mitt konto finns dock en begränsning på max sex stycken samtidiga modeller, så jag tar bort en först för att visa hur man skapar en ny med knappen "Create model".Modellen skapas med en wizard i fem steg. Före alla steg får man lite info om träningen.


Steg 1: Val av modellnamn och bana

I första steget får du namnge modellen och om du vill även ange en beskrivning av den.


Det finns 61 banor att välja mellan att träna modellen på.Våra tävlingar skulle till att börja med köras på tävlingsbanan från 2018, det vill säga "re:Invent 2018".Steg 2: Val av tävlingstyp och träningsalgoritm

Det finns tre olika tävlingstyper att välja mellan, just nu var det "Time trial" som gällde.


Vid val av träningsalgoritm blir det helt plötsligt rätt hög nivå... PPO eller SAC, det sa mig ingenting. Nån av guiderna jag tittade på har jag för mig föreslog att börja med PPO, ser att alla mina modeller använder den.


Vågar man sig på att fälla ut "Hyperparameters" så blir det riktigt läskigt, men som tur var så var rådet att låta dessa vara tills man blivit varm i kläderna.


Steg 3: Definiera vad bilen kan göra, d v s dess Action space

Först får man lite info igen.


Sen ska man välja mellan "Continuous" eller "Discrete" action space.


Väljer man "Continuous" så kan man i nästa steg ange max styrvinklar och min/max hastighet.
De val man gjort visas också visuellt. Man kan även klicka direkt på en av pilarna och dra den hur man vill ha det.


Eftersom tävlingen handlar om att ta sig fortast runt banan så har jag tänkt att det är bra att utöka action space med högre hastigheter, så när jag använt "continuous" så har jag ökat max hastighet från ett till fyra.


Om man istället väljer "Discrete" så ska man i nästa steg explicit ange ALLA möjliga utfall som modellen kan ha som utdata. Nedan är förinställda värden.Jag har testat att använda båda sorterna, men det var ett tag sen jag skapade mina modeller och minns inte om någon av dem fungerade bättre. Jag fick aldrig till läsningen av loggfilerna som skapas vid utvärderingen av modellen, men om man får det så verkar logganalysverktygen mer anpassade till  (eller kanske t o m kräva) "discrete"-varianten.


Steg 4: Välja fordon

Jag har två likvärdiga virtuella bilar, den färgglada har jag för mig att jag fick som pris för att jag ställt upp med en modell i en tävling. Det finns varianter av bilarna, iallafall av de fysiska, som har dubbla framåtriktade kameror och LIDAR.


Steg 5: Belöningsfunktionen

Det är nu man får börja koda! Här ska du, i Python, ange den belöningsfunktion som modellen ska tränas med. Modellen får in bilens tillstånd, den tar ett beslut om vad bilen ska göra härnäst och din belöningsfunktion berättar för träningsalgoritmen hur bra beslutet var utifrån bilens nya tillstånd.

Nedanstående funktion är förifylld, den kan returnera fyra olika värden beroende på hur långt från mitten bilen är placerad, ju längre bort från mitten desto lägre värde. Det vill säga, den belönar modellen när den lyckas följa mittlinjen.


Men eftersom tävlingen handlar om att köra fortast så behöver man även belöna hastigheten på nåt sätt och då behöver man mer data att titta på. Data om bilens tillstånd och även lite info om banan kommer in till belöningsmodellen som en dictionary i parametern "params". Den innehåller nedanstående värden (illustrationer och förtydliganden finns här):
 • "all_wheels_on_track"
  Boolean
  flag to indicate if the agent is on the track

 • "x"
  float
  agent's x-coordinate in meters

 • "y"
  float
  agent's y-coordinate in meters

 • "closest_objects"
  [int, int]
  zero-based indices of the two closest objects to the agent's current position of (x, y).

 • "closest_waypoints"
  [int, int]
  indices of the two nearest waypoints.

 • "distance_from_center"
  float
  distance in meters from the track center

 • "is_crashed"
  Boolean
  Boolean flag to indicate whether the agent has crashed.

 • "is_left_of_center"
  Boolean
  Flag to indicate if the agent is on the left side to the track center or not.

 • "is_offtrack"
  Boolean
  Boolean flag to indicate whether the agent has gone off track.

 • "is_reversed"
  Boolean
  flag to indicate if the agent is driving clockwise (True) or counter clockwise (False).

 • "heading"
  float
  agent's yaw in degrees

 • "objects_distance"
  [float, ]
  list of the objects' distances in meters between 0 and track_length in relation to the starting line.

 • "objects_heading"
  [float, ]
  list of the objects' headings in degrees between -180 and 180.

 • "objects_left_of_center"
  [Boolean, ]
  list of Boolean flags indicating whether elements' objects are left of the center (True) or not (False).

 • "objects_location"
  [(float, float),]
  list of object locations [(x,y), ...].

 • "objects_speed"
  [float, ]
  list of the objects' speeds in meters per second.

 • "progress"
  float
  percentage of track completed

 • "speed"
  float
  agent's speed in meters per second (m/s)

 • "steering_angle"
  float
  agent's steering angle in degrees

 • "steps"
  int
  number steps completed

 • "track_length"
  float
  track length in meters.

 • "track_width"
  float
  width of the track

 • "waypoints"
  [(float, float), ]
  list of (x,y) as milestones along the track center

Här har jag sparat de belöningsmodeller jag har försökt med. I slutet försökte jag kombinera att bilen skulle ha en bra riktning mot nästa "waypoint" i banan, att den skulle ligga centrerad på banan samt ha en hög hastighet.

När man är klar med belöningsmodellen så ska man välja hur länge modellen ska tränas. Jag tyckte det verkade som att en timme var absolut minimum för att få fram en modell som klarade sig hyfsat bra.De vill gärna att man anmäler sin modell till en tävling när den är klar. Det körs ständigt kvalificeringstävlingar där resultatet avgörs i slutet av månaden.


Sen är det bara att klicka på "Create model" så sätts träningen av modellen igång och man får rulla tummarna eller hitta på något annat under den tid man ställt in i steget innan att träningen får ta.Avslutning

Sådär, nu har du fått en bild av hur man skapar en modell i AWS DeepRacer. Som jag skrev i början av inlägget så ska jag försöka knåpa ihop ett till inlägg där det syns hur träningen och utvärderingen av modellen ser ut.